MILJØVENLIGT - SIKKERT - SKÅNSOMT

Rescue-Safe kan hjælpe borgerne hvis uheldet er ude. Hvis borgeren falder i hjemmet eller på plejehjemmet kan Rescue-Safe yde assistance for kommunen med hurtig udrykning.

Løftevagt

Borgere der er faldet og skal hjælpes op skånsomt, så hurtigt det er muligt. Ved normale tilkald kan der være meget lang responstid og situationen kan udvikle sig. Vores kompetente personale er uddannet og har erfaringen i at kunne vurdere om borgeren kan have pådraget sig en skade der kræver yderligere behandling.

Hos Rescue-Safe har vi et hold bestående af 12 mand, der står til rådighed døgnet rundt og vi udfører hjælp både for kommune og for private borgere. Vi arbejder med en responstid på 30 minutter – altså hurtig udrykning hvis uheldet er sket.

Assistance til plejesektoren

Plejebehov ændrer sig hele tiden -også med kort varsel. Hos Rescue-Safe udfører vi en stor mængde assistancer til plejesektoren, fortrinsvis i områder med tunge løft og hjælpemidler.

Ved udskiftning af plejeseng via hjemmeplejen (hos borgeren) eller hvis der er andre hjælpemidler der skal tages i brug, kan vi bistå med hjælp til forflytninger og lignende.

Hvis borgeren har brug for assistance til at komme i seng eller til at komme op fra sengen, så kan Rescue-Safe levere den nødvendige hjælp i kortere eller længere perioder.

Vi har altid et effektivt stående beredskab klar alle døgnets timer, til at udføre opgaverne.

Luk menu